Josep M. Pujol | Al menú

Publicació: .
Actualització: .

Josep M. Pujol

Dedico aquesta pàgina a Josep M. Pujol (1947-2012), professor de la Universitat Rovira i Virgili i col·laborador de l’escola Eina de disseny i art.

Nota biogràfica

Josep M. Pujol i Sanmartín, doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, va néixer a Barcelona el 1947 i va morir a la mateixa ciutat el 2012. Va excel·lir en diferents àrees de coneixement: la literatura catalana medieval, la literatura romànica, la tipografia i el folklore.

Abans d’entrar com a professor a la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, va tenir diferents ocupacions dins el sector editorial. A part de l’activitat docent a la URV, va col·laborar a l’escola Eina, Centre Universitari de Disseny i Art, de Barcelona.

Agraeixo a Pere Ignasi Poy l’aportació d’unes quantes dades per a la cronologia següent.

Cronologia

1947 — Neix a Barcelona.
1964-1969 — Estudia Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona.
1966, 9-11 de març — Participa en els fets de la Caputxinada, constitució del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, al convent barceloní dels caputxins a Sarrià.
1975-1978 — Exerceix com a personal investigador en formació a la Institució Milà i Fontanals, centre que el Consell Superior d’Investigacions Científiques té a Barcelona per a la recerca en humanitats. Participa en una iniciativa encaminada a editar críticament el llibre dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis i a indagar-ne les fonts.
1979 — Comença a exercir com a docent no fix a la secció de Tarragona de la Universitat de Barcelona.
1982 — Obté la llicenciatura amb grau en Filosofia i Lletres amb la tesina Contribució a l’índex de tipus de la rondalla catalana.
1991 — Obté el doctorat amb la tesi “Sens” i “conjointures” del Llibre del rei en Jaume, dirigida per Jaume Vidal Alcover i Joan Bastardas.
1992 — Esdevé professor titular d'universitat a la Universitat Rovira i Virgili.
1993 — Comença a col·laborar a l’escola Eina de disseny i art de Barcelona.
2006, 23-25 de juny — Participa al II Congrés Internacional de Tipografia de València, Las otras letras, on fa la ponència “La ‘otra’ romana moderna: Crónica de una identidad rechazada”.
2007, 8-10 de novembre — Partipa a les IX Jornades sobre la Traducció: Edició, correcció i traducció, un espai de confluències, on fa la ponència “Història de l’escriptura tipogràfica”.
2008, 20-22 de juny — Participa al III Congrés Internacional de Tipografia de València, Glocal. La tipografía en la era de la globalización, on fa la ponència de l’absent Jost Hochuli, titulada “ ⁠‘El detalle en la tipografía’. Origen, intención, consideraciones”.
2012, 26 d’agost — Mor a Barcelona.

A dalt.

Obra

Correcció de textos i edició

Pujol, Josep M. “Correcció editorial”. A: Polo, Magda (dir.). Curs de postgrau Processos editorials. Mòdul didàctic 4. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 1999.

Pujol, Josep M.; Solà, Joan. Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 4a ed. rev. Barcelona: Educaula, 2011. [1a ed.: Columna, 1995]

A dalt.

Tipografia

Pujol, Josep M. “L’escriptura tipogràfica, 1. La font digital”. Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística [PDF en línia] [Barcelona], 22 (2001), 24-35. <https://raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/127881/177316>. [Consulta: ].

“L’escriptura tipogràfica, 2. Tipografia de qualitat”. Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística [PDF en línia] [Barcelona], 23 (2002): 25-36. <https://raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/128012/177352>. [Consulta: ].

“La aplicación del principio cardinal de la democracia a la tipografía”. A: Warde, Beatrice. La copa de cristal o La tipografía debería ser transparente. València: Campgràfic, 2004, 9-18. [Edició no venal]

“Paraules i coses: cat. i esp. pleca ‘element de la composició tipogràfica’ ”. A: Ginebra, Jordi; Sunyer, Magí (ed.). Paraula donada: Miscel·lània Joaquim Mallafrè. Tarragona: Onada, 2005, 145-161.
Versió ampliada: Ídem [PDF en línia]. Preedició: Els articles de Preedició, 5 (maig 2010). <https://preedicio.com/descarregues/articles/article5.pdf>. [Consulta: 23 setembre 2019].

“La tipografia del segle XIX a Barcelona”. A: Vélez, Pilar (ed.). L’exaltació del llibre al Vuitcents: Art, indústria i consum a Barcelona. Barcelona: Biblioteca de Catalunya; Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 2008, 33-68.

“En pos de una tipografía colectiva exacta (1923-1957)”. A: Guayabero, Óscar (ed.). 10 artículos en Helvetica. Barcelona: Fundació Comunicació Gràfica, 2010. Llibre editat amb motiu de l’exposició Helvètica. Una nova tipografia? Barcelona: DHUB, desembre 2009 - febrer 2010.

Jan Tschichold y la tipografía moderna. València: Campgràfic, 2013. Conté la introducció de Pujol a Tschichold, Jan. La nueva tipografía. València: Campgràfic, 2003.

Principios de la tipografía fundamental. De William Morris a Stanley Morison. València: Campgràfic: 2017. Conté la introducció de Pujol a Morison, Stanley. Principios fundamentales de la tipografía. Estudi preliminar i edició: Josep M. Pujol. Traducció: José Aguilar, Dolors Udina. 2a ed. corr. Barcelona: Ediciones del Bronce, 1999, 9-92. [1a ed.: 1998].

A dalt.

Llibre

Pujol, Josep M. “Art de la impremta i edició de bibliòfil”. A: Estruga, Jordi. Tres arquitectes del llibre: Lluís Jou, Jaume Pla, Miquel Plana. Olot: Miquel Plana, 2005, 93-107.

“Libros, librejos y libroides”. La Vanguardia [Culturas] (23 març 2005), 4.
Versió en català: “Disseny de producte per a la indústria del text” [PDF en línia]. Traducció: Pere Farrando. Preedició: Els articles de Preedició, 1 (octubre 2006). <http://preedicio.com/article1.pdf>. [Consulta: ].

“Reflexiones para una teoría del diseño del libro”. A: Arrausi, Juan Jesús (ed.). Diseño e impresión de la tipografía. Barcelona: Ediciones CPG, 2009, 145-160. (Producción de Proyectos Gráficos; 5)

A dalt.

Literatura medieval

Pujol, Josep M. (cur.). Llibre dels fets / Jaume I. Barcelona: Teide, 1991. Reimpressions: 1994, 2003, 2008. (Tria de Clàssics; 3)

Vinas, Agnès; Vinas Robert (ed.). El llibre dels fets de Jaume el Conqueridor. Versió en català modern: Josep M. Pujol. Palma: Moll, 2008.

A dalt.

Folklore

Oriol, Carme; Samper, Emili (ed.). Això era i no era. Obra folklòrica de Josep M. Pujol. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2013. 411 p. <https://books.google.es/books?id=z8LMAgAAQBAJ&dq=&hl=ca>. [Consulta: 24 setembre 2019]. Inclou una bibliografia de JMP en l’àmbit del folklore, p. 401-404

Pujol, Josep M. Three selected papers on Catalan folklore. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2013. (Biblioteca Digital; 9)
Versió digital [PDF en línia]: <http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/15>.

A dalt.

‘In memoriam’

Arrausi, Juan J. “Josep Maria Pujol, maestro por derecho propio”. A: Pujol, Josep M. Jan Tschichold y la tipografía moderna. València: Campgràfic, 2013, XVII-XXII.

Calvera, Anna. “Llegir i mirar: Anar i venir entre la filologia i la tipografia. Josep Maria Pujol, in memoriam”. A: Pujol, Josep M. Jan Tschichold y la tipografía moderna. València: Campgràfic, 2013, XXIII-XLI.

Corbeto, Albert. “¡Bendita dispersión! Josep M. Pujol y la historia de la tipografía”. A: Pujol, Josep M. Jan Tschichold y la tipografía moderna. València: Campgràfic, 2013, XXXI-XLI.

“Josep M. Pujol”. A: Jardí, Enric (coord.) Typo Eina 01: Del detall tipogràfic a l’organització de l’espai i l’aportació teòrica. Barcelona: Eina Centre Universitari de Disseny i Art, 2018, 4-10.

Eina Centre Universitari de Disseny i Art. Homenatge a Josep M. Pujol (1947-2012) [catàleg de l’exposició]. Barcelona: Eina, 2013.

Jardí, Enric. “La sort d’haver conegut Josep M. Pujol”. A: Jardí, Enric (coord.) Typo Eina 01: Del detall tipogràfic a l’organització de l’espai i l’aportació teòrica. Barcelona: Eina Centre Universitari de Disseny i Art, 2018, 12-15.

“Josep Maria Pujol i Sanmartín” [en línia]. Viquipèdia. <https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_Pujol_i_Sanmart%C3%ADn>. [Consulta: ].

Llopis, F. Xavier. “La inteligencia del matiz: Josep Maria Pujol”. A: Pujol, Josep M. Jan Tschichold y la tipografía moderna. València: Campgràfic, 2013, XI-XV.

Navàs, Marina. “La saviesa, una mica més òrfena. Plany a Josep M. Pujol (1947–2012)” [PDF en línia]. Mot so Razo, 12 (2013), 67-70. <https://raco.cat/index.php/Msr/article/view/282217>. [Consulta: 23 setembre 2019].

Oriol, Carme. “Josep M. Pujol (1947-2012)”. Fabula, 53(3/4) (2012), 295-298.

“Obituari: Josep M. Pujol i Sanmartín (1947-2012)”. Caramella: Revista de Música i Cultura Popular, 28 (2013), 74-75.

“Josep M. Pujol i Sanmartín (1947-2012)”. Llengua & Literatura, 23 (2013), 365-369. <http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/article/view/65989/65862>. [Consulta: 24 setembre 2019].

A dalt.

Estudi sobre JMP

Farrando, Pere. “Josep M. Pujol” [PDF en línia]. Preedició: Les entrevistes de Preedició, 1 (agost 2007). <http://www.preedicio.com/entrev1.pdf>. [Consulta: 24 setembre 2019].

“Josep M. Pujol i la composició del text”. Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística [PDF en línia] [Barcelona], 53 (2013) 53. <https://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/270974>. [Consulta: 23 setembre 2019].

“Mestratge pujolià i acadèmies”. Diari de Tarragona (3 maig 2019), 7. <https://preedicio.com/obra/PDF/mestratgepujolia.pdf>.

Renedo, Xavier. “Josep M. Pujol, el rei en Jaume i el Llibre dels fets” [PDF en línia]. Mot so Razo, 12 (2013), 19-32. <https://raco.cat/index.php/Msr/article/download/282212/396120>. [Consulta: 24 setembre 2019]. La bibliografia, p. 32, conté referències de JMP en medievalística.

Samper, Emili. “In. memoriam Josep M. Pujol (1947–2012)”. A: Erotisme i tabús en l’etnopoètica. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert; Arxiu de Tradicions de l’Alguer; Grup d’Estudis Etnopoètics (Societat Catalana de Llengua i Literatura, Institut d’Estudis Catalans), 2013. <https://issuu.com/nightwing80/docs/erotisme_i_tab__s>. [Consulta: 23 setembre 2019].

A dalt.